Digitaalstrateegia

Miks vajavad organisatsioonid digitaalstrateegiat?

Digitaalne areng on saanud üheks olulisemaks äristrateegia osaks. Enam ei ole tegu vaid toetava rolliga ettevõtte protsessides. Kiire tehnoloogiline areng ja selle laialdane kättesaadavus võimaldab ettevõtetel täielikult muuta kuidas läbi teenuste ja ärimudelite suheldakse klientide ja töötajatega, mida veel paar aastat tagasi olemaski polnud.

Digitaliseerimis- ja IT strateegial on suur erinevus. Seda seetõttu, et digitaliseerimisstrateegia pöörab tähelepanu lisaks toetava tehnoloogia planeerimisele ka võimalike tehnoloogiate hindamist, digitaalse kliendikogemuse parendamist, andmete analüüsi rolli tugevdamist oluliste otsuste tegemisel ning vajalike oskuste ning kompetentside arendamist organisatsioonis.

Seega on selgelt sõnastatud digitaliseerimise strateegia kohustuslik igale organisatsioonile, kes soovib tagada jätkusuutlikku ning püsivat kasvu.

logo

Digitaalse arengu planeerimine logistikaettevõttele Kreiss

Läti suurimale logistikateenusepakkujale koostasime kolmeaastase digitaalse arengu kava, täpsustades olulisuse järjekorras milliseid muudatusi tuleb teha äriprotsessides ning milline tehnoloogiline lahendus seda kõige paremini ellu võiks viia. Samuti aitasime hetkeseisu kaardistamisega- milliseid tehnoloogiaid kasutatakse ettevõttes ja millised on turutrendid. Erinevad arengustsenaariumid kaardistati koos sobivate tehnoloogiliste lahendustega ning koostati nimekiri vajalikest oskustest nende elluviimiseks.

 

Ettevõtte infohaldus (ECM)

Lühidalt on ECM-i puhul tegu järjest areneva strateegiaga maksimeerimaks kuidas ettevõtte eesmärkide saavutamiseks kasutatakse sisu. ss goals.ECM-i puhul on tegu süstematiseeritud ettevõtte informatsiooni kogumiga, mis tehakse kättesaadavaks vajalikule sihtrühmale- juhid, töötajad, klienid jne. Tegu ei ole ühe tehnoloogia, metodoloogia või protsessiga, vaid dünaamilise kombinatsiooniga erinevatest strateegiatest, meetoditest ja tööriistadest, mida kasutatakse ettevõtte jaoks vajalike protsesside ja informatsiooni kogumiseks, juhtimiseks, hoiustamiseks, säilitamiseks ning edastamiseks kogu eluea vältel.

  • Kogumine on info sisestamine süsteemi.
  • Juhtimine on see, mida infoga edasi tehakse, et selle leiaks üles õige inimene ja saaks vajadusel kasutada.
  • Hoiustamine tähendab andmetele õige koha leidmist olemasolevas taristus, hoolimata milline infohalduse süsteem on kasutusel.
  • Säilitamine viitab pikaajalisele hooldusele- arhiveerimine, andmete kaitsmine, et neid saaks kasutada ükskõik millal.
  • Edastamine on õige info õigete inimesteni jõudmine just siis, kui nad seda vajavad.

Ettevõtte Infohaldus on koondnimetus, mis ühildab kokku järgnevad terminid ja tegevused:

Dokumendihaldus, arvete haldus, arhiivi haldus, projektijuhtimine, varade juhtimine, personali juhtimine, kliendi eluea juhtimine, toote eluea juhtimine, kaebuste juhtimine, kaasuste juhtimine, digitaliseerimine, paberivaba kontor, GDPR vastavus ja palju muud.

logo

Äriprotsesside ja dokumendihalduse automatiseerimine Telia-s

Olles koostööpartnerid juba 2005 aastast, aitame Telial hallata nii klientidega seotud dokumente, kui ka ettevõtte siseseid protsesse alates uue töötaja töölevõtmisest kuni puhkuseavalduste haldamiseni. Lisaks oleme automatiseerinud töövoogusid ning aitame digitaliseerida kogu ettevõtet. Nutikas e-arhiiv, mis on integreeritud ka teiste kasutuselolevate süsteemidega, võimaldab Telial turvaliselt hoida ja juhtida kliendiinfot elektrooniliselt, samal ajal olles vastavuses nii ettevõtte kui riiklike regulatsioonidega. Tänaseks kasutavad kõik 2400 Telia töötajat Digital Mind-i pakutavat OpenText ContentSuite ECM platvormi, mis võimaldab tsentraliseeritud, ühtlustatud ja põhjalikku dokumendi- ning sisuhaldust.

 

logo

AMBER BEVERAGE GROUP äriprotsesside automatiseerimine

Mitmeetapilise digitaliseerimise projekti käigus tarnisime mitu lahendust jookide maaletoojale Amber Beverage Group (ABG). Äriprotsessid, mille digitaliseerisime ja automatiseerisime kas osaliselt või täielikult: lepingute haldus, tootekvaliteedi haldus, uue toote arendus, töötaja hindamine, siseaudit ning dokumentide halduse andmebaas. Need tooted on loodud OpenText Content Suite ECM platvormile ning on hetkel aktiivselt kasutusel, aidates säästa kliendil nii aega kui raha üle Baltikumi nii Leedus, Lätis kui Eestis.

Ärianalüütika

Iga organisatsioon toodab andmeid. Iga loodud dokument, iga kontakt kliendiga, iga tehing või isegi tootmisliini tegevus on järjekordne andmekild tuhandete või miljonite teiste omasuguste seas. Läbi nende andmete analüüsi ja seoste leidmise, on võimalik saada parem kaemus oluliste näidikute kohta, mis lõppkokkuvõttes otsustavad iga organisatsiooni edu või ebaedu üle.

Terminiga “Äri analüütika” kirjeldame meetodeid, protsesse ja tööriistu, mis muudavad igasuguse andmestiku reaalsuses rakendatavaks infoks. Ärianalüütika raamistikke ära kasutades saate vastuse järgmistele küsimustele:

  • Mis juhtus lähtudes organisatsiooni ajaloolisest andmestikust?
  • Miks tekkis olukord lähtudes lõpptulemusest?
  • Mis juhtub kõige suurema tõenäosusega tulevikus, baseerudes prognoosivale analüüsile?
  • Mis peab kindlasti juhtuma, et garanteerida parim võimalik tulemus teie ettevõttele?

Ärianalüütika projekt hõlmab endast nii analüütikut, kes tõstatab hüpoteesi, otsib seoseid ning ehitab analüütika mudeleid, kui ka spetsiifilisi tarkvaralahendusi, et töödelda ettevõtte igapäevategevustega seotud andmeid (näiteks struktureeritud ja struktureerimata ettevõtte andmestik, ajaloolised raportid, kolmandate osapoolte andmestik jm info). Protsessi lõppedes on andmestik, millel enne oli vähe väärtust, muudetud vajalikuks infoks, mille alusel saab teha juhtimisotsuseid ning seeläbi optimeerida äriprotsesse.

Ärianalüütika on koondnimetus, mis hõlmab endas järgmisi termineid või tegevusi:

Nutikas ettevõte, finantsanalüütika, riskianalüütika, andmeanalüütika, turundusanalüütika, veebianalüütika, teksti analüütika, sotsiaalvõrgustike analüütika, kognitiivne analüütika, ennustav analüütika, tunnetuslik analüütika, statistiline analüüs, ennustamine, kliendikäitumise analüütika, ostuharjumuste analüütika, kliendi elutsükli väärtus, paremuselt teine pakkumine, lahkuvate klientide ennustamine, optimeerimine jmt

logo

Kontaktikeskuse optimeerimine LMT-s

Digital Mind viis läbi analüütika projekti Läti suurimas telekomi operaatoris, analüüsides kontaktikeskuse efektiivsust ning otsides võimalusi kuidas parandada üldist teeninduse taset. Selleks kasutasime kliendispetsiifilisi analüüsimudeleid ning ka IBM SPSS Modeller andmekaeve ja analüütika tarkvaralahendusi. Tulemusena sai klient andmetel põhinevad ettepanekud kuidas kontaktikeskuses ressursse planeerida, optimeerida töökoormusi, prioritiseerida kliendipäringuid ning ühtlasi kuidas tõsta üldist protsessi produktiivsust.

Aqib Talib Authentic Jersey